CONTACT

Redaktor naczelny: Sandra Włodarczyk
Redaktor: Łukasz Majchrzak
Dziennikarz: Julia Kwiatkowska
Reporter: Karolina Sobczak
Komentator: Marta Górniak

MOBILE-INTERNET MEDIA

2 Racławicka, 53-146 Wrocław, Poland
[email protected]